Category Archives: JEE Advance

JEE Advanced 2013

JEE-Advanced-2013

JEE (Advanced) 2013

  • Sumit Kumar – AIR 50, OBC 7
  • Animesh Baranwal – AIR 78, PD 1
  • Amit Malav – AIR 87, OBC 10
  • Kshitiz Bansal – AIR 88
  • Subhasish Das – AIR 113, SC
  • Subhankar Poddar – Air 248, PML
  • Sumit K. Majumder – AIR 290, SC
  • Dibyajyoti Roy – AIR 351
  • Vishal Pahal – AIR 411
  • Shubham Jain – AIR 456