Category Archives: Madhyamik

Madhyamik 2013

Madhyamik-2013

 • Sourashis Biswas – 1st, 682
 • Anisha Mondal – 2nd, 681
 • Deepmalya Barai – 3rd, 679
 • Bilwasiva Basu Mallick, Anik Das – 4th, 677
 • Ahina Nandi – 6th, 675
 • Abhik Halder – 7th, 674
 • Abhik Patla, Partha Protim Sarkar, Ritwika Jana – 8th, 673
 • Krishnendu Mukherjee – 9th, 672

Madhyamik 2012

Madhyamik-2012

416+ students scored more than 90%

 • Suharto – 1st, 676
 • Sourya – 2nd, 675
 • Arpan – 3rd, 673
 • Arpan – 3rd, 673
 • Mayukh, Ananya – 5th, 670
 • Souvik – 6th, 669
 • Arghya, Maniratnam, Manikarnika – 7th, 668
 • Amitava – 8th, 667